Genieten van een Wmo event!

Op 6 oktober jl. heeft de WWZ Academie het eerste Wmo event voor uitvoerenden in zorg en welzijn georganiseerd. We kunnen spreken van een succes! Er waren zowel Wmo consulenten als cursisten van de WWZ Academie aanwezig. Volgende keer hopen we op meer aanwezigheid van medewerkers van zorg- en welzijnsinstellingen, zodat een goede uitwisseling kan ontstaan tussen hen en de indicerende Wmo consulenten. Hier vind je een kort verslag van de dag: Lees verder Genieten van een Wmo event!