Categoriearchief: Tip van de week

Wordt er echt passende hulp geboden aan kinderen?

Met het idee van de transformatie in het sociaal domein en de decentralisaties naar gemeenten heeft het Rijk beoogd om de hulp en ondersteuning dichter bij de mensen te brengen zodat er meer hulp op maat zou kunnen worden geboden en de cliënt centraal zou komen te staan. Niets blijkt minder waar, we blijven hangen in systeemdenken.

Lees verder Wordt er echt passende hulp geboden aan kinderen?

Modelbestek voor inkoop doelgroepenvervoer beschikbaar

De koepelorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer heeft samen met belangenorganisaties voor ouderen en mensen met een beperking een modelbestek opgesteld voor het doelgroepenvervoer. Dit document kunnen gemeenten en zorgkantoren gebruiken bij de inkoop van vervoersvoorzieningen in het kader van de Wmo en de Wet langdurige zorg.

Lees verder Modelbestek voor inkoop doelgroepenvervoer beschikbaar

Wijziging Uitvoeringsbesluit 2015: Reële prijs bij aanbestedingen

Op 10 februari 2017 heeft het kabinet nog een Algemene maatregel van Bestuur (AmvB) afgekondigd, een wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015. Naast het verlagen van de maximale eigen bijdragen is besloten dat gemeenten bij verordening, dus met een besluit van de gemeenteraad, moeten regelen dat er een reële prijs wordt gevraagd voor diensten bij aanbestedingen.

Lees verder Wijziging Uitvoeringsbesluit 2015: Reële prijs bij aanbestedingen

Gemeenten kunnen de eigen bijdragen Wmo definitief verlagen

Na de invoering van de Wmo 2015 gingen de eigen bijdragen van de voormalige AWBZ voorzieningen Begeleiding sterk omhoog. Dat kwam doordat met de invoering van deze wet het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015, waarin de eigen bijdragen werden geregeld, de gelegenheid gaf om een eigen bijdrage te vragen van maximaal de kostprijs. Die kostprijs kon oplopen tot € 70 per uur, terwijl mensen voorheen gewend waren om niet meer dan € 14 per uur te betalen. Dit was voor de minimum inkomens niet zo merkbaar, aangezien zij niet meer dan € 19,40 per vier weken betaalden. Met name de midden- en hogere inkomens zagen een plotselinge flinke aanslag op hun gezinsbudget, waar zij uiteraard geen rekening mee hadden gehouden. Het effect was dat veel mensen daardoor afzagen van begeleiding of minder begeleiding afnamen van zorgleveranciers.

Lees verder Gemeenten kunnen de eigen bijdragen Wmo definitief verlagen

Heb jij extra kosten gemaakt als gevolg van de pgb-perikelen in 2015?

Per 1 januari 2015 is de wijze van uitbetaling van het persoonsgebonden budget veranderd. Niet de pgb-houder, maar de Sociale Verzekeringsbank, ging de zorgverleners betalen. We hebben gemerkt dat dit zeker niet zonder slag of stoot ging. Papieren raakten kwijt, zorgverleners werden maandenlang niet betaald en er ging van alles mis in de registratie. Veel pgb houders en zorgverleners hebben hierdoor behoorlijk wat extra kosten moeten maken.

Lees verder Heb jij extra kosten gemaakt als gevolg van de pgb-perikelen in 2015?