Het effect van de Effectencalculator

Mijn opleiding als Effectencalculateur is nu afgerond. Je moet de opleiding hebben gedaan en daarna twee casussen hebben begeleid, waarvan je ook verslag maakt. Gisteren heb ik de gespreksleiding gedaan van de tweede casus. Deze keer was er een extra dimensie, want de cliënt over wie het ging zat aan tafel, conform de policy van de instelling waar de sessie Effectencalculator plaats vond. Dat verliep heel goed, de cliënt vertelde heel duidelijk en rustig wat hem allemaal was overkomen in het afgelopen jaar en welke hulpverlening hij had gekregen vanuit het sociaal wijkteam.

De Effectencalculator is een evaluatie-instrument, ontwikkeld in de Wmo werkplaats van de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Het wordt nu in heel Nederland uitgerold door bureau Ecorys. Gecertificeerde effectencalculateurs mogen zelfstandig evaluaties uitvoeren.

Wat er wordt geëvalueerd zijn de kosten en opbrengsten van een interventie. In chronologische volgorde wordt besproken wat er is gebeurd, welke professionals wanneer werden ingeschakeld en voor hoeveel uren. Ook wordt geëvalueerd hoe de interventies zijn ervaren. Om de kosten te kunnen meten wordt een maatschappelijke prijslijst gehanteerd, waarop de tarieven van professionals en trajecten staan vermeld. Gemeten wordt wat de kosten van de interventie zijn ten opzichte van de kosten van de referentiesituatie. Dit is de situatie waarin geen interventie zou hebben plaatsgevonden of wanneer een interventie zou hebben plaatsgevonden volgens de systematiek van voor de transities in het sociaal domein.

In deze casus ging het om de interventie door een sociaal wijkteam in een situatie waarbij iemand vanuit verslaving en criminaliteit weer op het rechte pad is gekomen. Overduidelijk bleek dat de kosten van de interventie vele malen lager was dan wanneer er geen interventie had plaatsgevonden. Daar hadden we niet eens de maatschappelijke prijslijst voor nodig!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *