Tagarchief: huishoudelijke hulp

Hoe zit het nu eigenlijk met de eigen bijdragen?

In het regeerakkoord 2017-2021 is besloten om van de eigen bijdragen een soort Netflix abonnement te maken met een vaste eigen bijdrage per vier weken voor iedereen. Hoe zit dat nu precies en waar komt het vandaan?

Lees verder Hoe zit het nu eigenlijk met de eigen bijdragen?

Wijziging Uitvoeringsbesluit 2015: Reële prijs bij aanbestedingen

Op 10 februari 2017 heeft het kabinet nog een Algemene maatregel van Bestuur (AmvB) afgekondigd, een wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015. Naast het verlagen van de maximale eigen bijdragen is besloten dat gemeenten bij verordening, dus met een besluit van de gemeenteraad, moeten regelen dat er een reële prijs wordt gevraagd voor diensten bij aanbestedingen.

Lees verder Wijziging Uitvoeringsbesluit 2015: Reële prijs bij aanbestedingen

Een echte maatwerkvoorziening!

Zoals bekend, krijgt de hulp bij het huishouden in veel gemeenten een andere vorm. Zo ook in een gemeente waar ik werk, daar wordt de hulp bij het huishouden een zogenaamde algemene  voorziening. Dit betekent dat degenen die een pgb hadden, die binnenkort gaan verliezen, als de nieuwe regeling ingaat.

Daardoor kregen we te maken met een casus van een oude dame, waarvoor tijdelijk veel gewassen moet worden als gevolg van ziekte. De algemene voorziening is er alleen voor het schoonmaakwerk. Wassen en strijken hoort er niet bij, dat moet men zelf of met de lokale vrijwillige hulpdienst organiseren. Maar omdat het hier ging om wel heel veel wasgoed, moest een goede maatwerkoplossing worden gevonden.

Lokaal is een was- en strijkservice beschikbaar in het verzorgingshuis. Met het verzorgingshuis wordt nu afgesproken dat zij dagelijks de was ophalen en weer terugbrengen. De gemeente stelt daarvoor aan de oude dame een maatwerkvoorziening in de vorm van een financiële tegemoetkoming beschikbaar ter hoogte van het bedrag dat nodig is voor deze was- en strijkservice. Zodoende komen we in dialoog met de klant tot een echte voorziening op maat!