Tag archieven: Wmo

Wijziging Uitvoeringsbesluit 2015: Reële prijs bij aanbestedingen

Op 10 februari 2017 heeft het kabinet nog een Algemene maatregel van Bestuur (AmvB) afgekondigd, een wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015. Naast het verlagen van de maximale eigen bijdragen is besloten dat gemeenten bij verordening, dus met een besluit van de gemeenteraad, moeten regelen dat er een reële prijs wordt gevraagd voor diensten bij aanbestedingen.

Lees verder Wijziging Uitvoeringsbesluit 2015: Reële prijs bij aanbestedingen

Gemeenten kunnen de eigen bijdragen Wmo definitief verlagen

Na de invoering van de Wmo 2015 gingen de eigen bijdragen van de voormalige AWBZ voorzieningen Begeleiding sterk omhoog. Dat kwam doordat met de invoering van deze wet het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015, waarin de eigen bijdragen werden geregeld, de gelegenheid gaf om een eigen bijdrage te vragen van maximaal de kostprijs. Die kostprijs kon oplopen tot € 70 per uur, terwijl mensen voorheen gewend waren om niet meer dan € 14 per uur te betalen. Dit was voor de minimum inkomens niet zo merkbaar, aangezien zij niet meer dan € 19,40 per vier weken betaalden. Met name de midden- en hogere inkomens zagen een plotselinge flinke aanslag op hun gezinsbudget, waar zij uiteraard geen rekening mee hadden gehouden. Het effect was dat veel mensen daardoor afzagen van begeleiding of minder begeleiding afnamen van zorgleveranciers.

Lees verder Gemeenten kunnen de eigen bijdragen Wmo definitief verlagen

Transformatie sociaal domein in transitie

Op 1 januari 2015 waren de transities in het sociaal domein een feit. De opdracht van het Rijk was niet alleen een transitie, maar ook een transformatie van het aanbod aan diensten en voorzieningen. Waarom? Vanuit het Rijk bezien een platte bezuiniging van 15 tot 25%. Iemand die voor ministeries werkte, vertelde me eens: “Bij gemeenten en in de onderste laag van de ministeries gaat het nog over de inhoud. Hoe hoger je in de organisatie komt, hoe minder het gaat over de inhoud en hoe meer over geld. Op topniveau wordt alleen nog maar gesproken over geld.” Het Rijk is dus niet bezig met mensen, maar met geld. Gemeenten houden zich zowel bezig met geld als met mensen, ze moeten wel. Zij staan het dichtste bij de mensen en als er iets niet goed gaat, dan krijgen ze het meteen te horen van de gemeenteraad of van de mensen zelf.

Lees verder Transformatie sociaal domein in transitie

Toch compensatie tekorten gemeentelijk budget jeugdhulp

Enkele maanden geleden werd bekend dat veel gemeenten tot 50% tekort kwamen op hun budgetten voor jeugdhulp. Aangezien de budgetten voor het hele sociale domein in principe ontschot zijn, verwees het ministerie van VWS naar de overschotten op het Wmo budget. Die moesten een groot deel van de tekorten compenseren. Er verscheen een lijst van welke gemeenten hoeveel overschot hadden, met name op de hulp bij het huishouden. Veel gemeenten waren het daar niet mee eens, vonden dat de gegevens verkeerd zijn weergegeven.

Lees verder Toch compensatie tekorten gemeentelijk budget jeugdhulp

Wordt jouw gemeente ook dementievriendelijk?

De maatschappij vergrijst steeds verder en de bevolkingskrimp zet al in van noord naar zuid. Aangezien meer mensen steeds ouder worden en langer zelfstandig thuis blijven wonen, blijven er ook steeds meer mensen met dementie langer thuis. Dit heeft enerzijds gevolgen voor de mantelzorgers, anderzijds voor winkels en instellingen waar mensen met dementie ook naartoe gaan. Aangezien dementie niet altijd even herkenbaar is en er vaak ook wel een taboe op rust om het te erkennen, weten mensen vaak niet goed hoe ermee om te gaan.

Lees verder Wordt jouw gemeente ook dementievriendelijk?

Gelukkig Nieuwjaar allemaal!

Nu ik dit schrijf word ik wakker in een witte wereld. Toch nog wat winter in Nederland, wat kan ons land dan mooi zijn! En wat voel ik me dan gelukkig, terwijl ik de frisse koude lucht opsnuif.
Ik wens jullie allemaal een heel mooi 2017, dat het maar net zo mooi mag zijn als het beeld dat ik nu (nog net voor Oudjaar) buiten zie!

Hopelijk zijn we dit jaar in staat om vrede op aarde een stapje verder te helpen. Ik draag daar mijn steentje aan bij, jij ook? Ik ben benieuwd wat jouw voornemens zijn voor 2017!

Lees verder Gelukkig Nieuwjaar allemaal!

Het effect van de Effectencalculator

Mijn opleiding als Effectencalculateur is nu afgerond. Je moet de opleiding hebben gedaan en daarna twee casussen hebben begeleid, waarvan je ook verslag maakt. Gisteren heb ik de gespreksleiding gedaan van de tweede casus. Deze keer was er een extra dimensie, want de cliënt over wie het ging zat aan tafel, conform de policy van de instelling waar de sessie Effectencalculator plaats vond. Dat verliep heel goed, de cliënt vertelde heel duidelijk en rustig wat hem allemaal was overkomen in het afgelopen jaar en welke hulpverlening hij had gekregen vanuit het sociaal wijkteam. Lees verder Het effect van de Effectencalculator

Bestaande Wlz cliënten met een MPT gaan per 1 april over naar het Zorgkantoor

Vanwege de overgangsregelingen Wlz en Wmo moeten nieuwe cliënten, die thuis wonen met een Wlz indicatie en recht hebben op een modulair pakket thuis (MPT), vanaf 1 januari hulp bij het huishouden aanvragen via het Zorgkantoor. Er zijn cliënten die nu nog hulp bij het huishouden krijgen vanuit de Wmo, maar verder een Wlz indicatie met een MPT hebben. Deze groep gaat per 1 april 2017 helemaal onder het Zorgkantoor vallen en krijgt dan ook hulp bij het huishouden vanuit de Wlz, dus vanuit het Zorgkantoor. Lees verder Bestaande Wlz cliënten met een MPT gaan per 1 april over naar het Zorgkantoor