WWZ Consultancy

Even voorstellen:

Mijn naam is Anne Vrieze en ik ben eigenaar van WWZ Consultancy en de WWZ Academie. Ik bied beleidsadvies, projectleiding en deskundigheidsbevordering op het gebied van Logo_WWZConsultancy zorg en welzijn in de breedste zin des woords. Ik doe dat voor gemeenten en zorg- en welzijnsinstellingen.

Mijn ideaal is dat iedereen geaccepteerd wordt en volwaardig kan meedoen in de samenleving. Dat iedereen dat kan doen op zijn of haar eigen niveau, ongeacht aard, afkomst of beperking.

Mijn motto is: Laat vele ideeën bloeien! Vandaar de bloemen in mijn logo.

Immers, in het veld van wonen, welzijn en zorg (WWZ) bloeien vele prachtige bloemen met vele facetten, afhankelijk van de behoeften en wensen van de bewoners. Het sociale domein met de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet daagt ons uit om vele mooie producten lokaal, vraaggericht en in samenhang te organiseren. Buurtinitiatieven hebben daarin een belangrijke plaats.

Hieronder zie je een interview met mij over mijn werk door Lucinda Douglas, de founder van de 99Powervrouwen.
WWZ Consultancy

WWZ Academie

Naast WWZ Consultancy ben ik eigenaar/directeur van de WWZ Academie. Bij de WWZ Academie leer je wat gekanteld denken en handelen echt betekent voor jouw praktijk als Wmo consulent, jeugdconsulent, sociaal wijkteamlid of cliëntondersteuner. Zie ook de tab WWZ Academie of ga direct voor meer informatie naar http://www.wmotraining.nl

Volg mij op Twitter of Facebook!