Wanneer voel je je een mantelzorger?

Ik ben nu voor Tandem, de mantelzorg ondersteunende organisatie in Haarlem, bezig met het ontwikkelen van kaarten voor het signaleren van de belasting van mantelzorgers door professionals en een netwerkscan voor mantelzorgers. Het zette mij aan het denken over wanneer je je nu een mantelzorger voelt. Immers veel mantelzorgers vinden het heel gewoon dat zij voor een partner of ouder zorgen en weten niet dat dat mantelzorg heet, “dat doe je toch gewoon”. Lees verder Wanneer voel je je een mantelzorger?

CSI, ofwel kun je belasting van mantelzorgers meten?

Mantelzorgers worden in de Wmo 2015 voor het eerst gezien als cliënt. Gemeenten willen hen graag een goede ondersteuning bieden. Daarbij willen ze kunnen meten wat het effect is van hun inspanningen. Dat kan via een meting hoe belast mantelzorgers zich voelen aan het begin en na de ingezette ondersteuning. Via wetenschappelijk onderzoek is de Caregiver Strain Index (CSI) ontwikkeld, een korte vragenlijst. Zie hiervoor de link:

http://www.expertisecentrummantelzorg.nl/em/instrument-caregiver-strain-index.html

Nadat de ondersteuning een tijdlang is ingezet, kan hiermee nogmaals een meting worden gedaan om te kijken of dit effectief is geweest.

Hoe zit het nu met de persoonlijke verzorging in de Wmo?

Er zijn wat discussies wanneer de persoonlijke verzorging onder de Wmo valt en wanneer onder de Zorgverzekeringswet. Het ministerie van VWS heeft daartoe een informatiekaart gemaakt. Vuistregels zijn:

  • Wanneer de beperking van de persoon de dominante grondslag is, dan valt de persoonlijke verzorging onder de Wmo. Hier gaat het vaak om een samenloop met begeleiding Wmo.
  • Wanneer aandoening van de persoon de dominante grondslag is, dan valt het onder de Zorgverzekeringswet.

Zie verder de informatie van de VNG van 19 december 2014 over dit onderwerp.