Sociale netwerkversterking in de IJmond

Werkt sociale netwerkversterking om het beroep op begeleiding te verminderen? Met die vraag zijn we aan de slag gegaan in de pilot “Publieke waarde van sociale netwerk strategieën” in de regio IJmond. In de hoedanigheid van projectleider bij MEE Noordwest-Holland heb ik deze pilot begeleid en werkte daarbij samen met Socius Maatschappelijke Dienstverlening, RIBW Kennemerland, Amstelland en Meerlanden en de Hartekamp groep, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking.

De conclusie was dat sociale netwerkversterking cliënten kan helpen om meer een beroep te doen op hun sociale netwerk, maar dat hier geen wonderen van verwacht mogen worden. Zeker met de groep cliënten waar het om gaat – mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrisch patiënten – kom je maar met hele kleine stapjes vooruit en is al gauw een jaar nodig om resultaten te boeken. Iets wat ik ook heb gezien tijdens de pilot over dagbesteding in zorgboerderijen.

Voor alle informatie over de pilot: Lees hier de publicatie over de pilot SNS IJmond.

Hoe ga je om met algemene voorzieningen Wmo?

De deelnemers aan de online opleiding “In 4 stappen naar optimale ondersteuning” kunnen al goed omgaan met de nieuwe manier van indicaties stellen in de Wmo: Eerst kijken naar het eigen netwerk, dan naar algemene voorzieningen en pas tot slot naar de duurdere maatwerkvoorzieningen. Hoe kun jij zorgen dat je kennis paraat hebt over algemene voorzieningen die voorliggend kunnen zijn aan maatwerkvoorzieningen?

De sleutel is de sociale kaart van jouw gemeente. Zorg ervoor dat je die heel erg goed kent. Heb je de sociale kaart niet paraat? Begin dan met de gemeentegids. Die is in papieren versie beschikbaar bij de receptie en digitaal via de website van je gemeente. Daarin staan alle voorzieningen die beschikbaar zijn in jouw gemeente. Vraag na bij je collega’s of die nog meer weten, vooral degenen die ook in de gemeente wonen. Bepaal vervolgens heel goed welke van die voorzieningen algemene voorzieningen kunnen zijn als alternatief voor maatwerkvoorzieningen. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een welzijnsinstelling al de nodige activiteiten heeft die ook geschikt zijn voor mensen met een beperking. Of er is een zorginstelling die al een uitleen van rolstoelen voor incidenteel gebruik heeft.

Wat handig is, is om voor jezelf een Excel lijst te maken met een kolom met alle maatwerkvoorzieningen die jouw gemeente aanbiedt en daarnaast een kolom met algemene voorzieningen die een mogelijk alternatief kunnen bieden. Wil je hier een voorbeeld van ontvangen? Geef dat dan aan in het reactieveld hieronder