Modelbestek voor inkoop doelgroepenvervoer beschikbaar

De koepelorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer heeft samen met belangenorganisaties voor ouderen en mensen met een beperking een modelbestek opgesteld voor het doelgroepenvervoer. Dit document kunnen gemeenten en zorgkantoren gebruiken bij de inkoop van vervoersvoorzieningen in het kader van de Wmo en de Wet langdurige zorg.

Lees verder Modelbestek voor inkoop doelgroepenvervoer beschikbaar

Wijziging Uitvoeringsbesluit 2015: Reële prijs bij aanbestedingen

Op 10 februari 2017 heeft het kabinet nog een Algemene maatregel van Bestuur (AmvB) afgekondigd, een wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015. Naast het verlagen van de maximale eigen bijdragen is besloten dat gemeenten bij verordening, dus met een besluit van de gemeenteraad, moeten regelen dat er een reële prijs wordt gevraagd voor diensten bij aanbestedingen.

Lees verder Wijziging Uitvoeringsbesluit 2015: Reële prijs bij aanbestedingen