Gemeenten moeten voortaan de hoogte van de eigen bijdrage melden aan hun Wmo cliënten

Gemeenten moeten voortaan duidelijke informatie geven over de hoogte van de eigen bijdrage Wmo. Dit staat in een aangenomen motie van D66 die vorige week in de Tweede Kamer werd behandeld. Daarnaast zijn gemeenten verplicht om te wijzen op ondersteuningsmogelijkheden, wanneer iemand de eigen bijdrage niet kan betalen. Deze motie kwam naar aanleiding van signalen uit het land dat mensen stoppen met zorg vanwege de hoogte van de eigen bijdrage.

Lees verder Gemeenten moeten voortaan de hoogte van de eigen bijdrage melden aan hun Wmo cliënten

Hoe werk je nu echt aan de inclusieve samenleving (deel 2)?

In de eerste nieuwsbrief van dit jaar hebben we het gehad over fysieke toegankelijkheid van de openbare ruimte en gebouwen. Alle organisaties worden nu door het VN verdrag inzake de rechten van personen met een handicap gedwongen om hun gebouwen aan te passen voor mensen met een beperking. Daarmee zijn we er echter nog niet, want het is ook nodig dat mensen een gebouw echt willen betreden en zich daar welkom voelen. Lees verder Hoe werk je nu echt aan de inclusieve samenleving (deel 2)?

Heb je een goed idee voor verbetering van zorg en ondersteuning?

Als je een goed idee en een haalbaar plan hebt om de zorg en ondersteuning in jouw gemeente te verbeteren, vraag dan een gesprek aan met de wethouder of de betreffende ambtenaar. Het Right tot Challenge, opgenomen in de Wmo maar wat wordt uitgevoerd in het hele sociale domein, stimuleert dat gemeenten open staan voor initiatieven van hun inwoners. Lees verder Heb je een goed idee voor verbetering van zorg en ondersteuning?