Pilot over vermindering van dagbesteding bij zorgboerderijen

Het afgelopen jaar heb ik in het kader van het project Versterken Voorliggende Voorzieningen in de regio Zaanstreek Waterland vier pilots uitgevoerd. Een van die pilots was om te onderzoeken of het mogelijk was om mensen met een verstandelijke of psychische beperking meer te laten participeren als vrijwilliger en daarmee het aantal dagdelen dagbesteding te verminderen. De pilot werd uitgevoerd in samenwerking met de Stichting Landzijde, de overkoepelende organisatie van de zorgboerderijen in Noord-Holland.

De conclusie was dat het mogelijk is, maar alleen als de cliënt voldoende stabiel is en dan nog alleen met hele kleine stapjes, waardoor het een intensief en langdurig traject kan zijn. Lees hier de rapportage pilot algemene voorziening dagbesteding.

De Effectencalculator

Vorige week heb ik verteld over de MAEXchange, waarmee initiatieven hun waarde kunnen bepalen. Als vervolg daarop nu de Effectencalculator. Deze calculator is nog in ontwikkeling bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen, de HAN via een Wmo werkplaats. Met de Effectencalculator worden de effecten van interventies vanuit de Wmo en sociale wijkteams gemeten. Met een maatschappelijke prijslijst worden de maatschappelijke kosten en baten tegenover elkaar gezet. Er is ook een app waarmee leden van sociale wijkteams kunnen werken tijdens gesprekken met burgers.

De waarde van initiatieven is te bepalen!

Het bepalen van de waarde en het meetbaar maken van (de effecten van) buurtinitiatieven en welzijnswerk is altijd een lastig onderwerp. Kracht in Nederland heeft daarom de MAEXchange ontwikkeld, waarmee de waarde van initiatieven kan worden gemeten. Initiatieven vullen zelf een vragenlijst in, waarna een waardeweb verschijnt en er een profiel wordt aangemaakt. Dat profiel kan ook door anderen worden gewaardeerd, net als in een Facebook account. Fondsen en subsidiegevers hebben er ook wat aan, want als het profiel van het initiatief aansluit bij de doelstellingen en doelgroep, dan is het makkelijker om te beoordelen of er überhaupt geld beschikbaar kan worden gesteld. Een aantal fondsen denkt er al over na om het instrument te gaan gebruiken. Ars Donandi, een landelijk fonds, heeft inmiddels al geld uitgekeerd aan diverse initiatieven op basis van de waarde in de MAEXchange.

Op maandag 2 februari hebben we dit instrument besproken bij het Platform Aan de Zaan, een platform van buurtinitiatieven, in Zaandam. Het is nu voor de Zaanse initiatieven duidelijk geworden hoe de digitale vragenlijsten moeten worden ingevuld en hoe de waarde van hun initiatief wordt bepaald. De aanwezige fondsen waren ook enthousiast. Zie voor het verslag: http://www.platformaandezaan.nl/maex-change