Transformatie sociaal domein in transitie

Op 1 januari 2015 waren de transities in het sociaal domein een feit. De opdracht van het Rijk was niet alleen een transitie, maar ook een transformatie van het aanbod aan diensten en voorzieningen. Waarom? Vanuit het Rijk bezien een platte bezuiniging van 15 tot 25%. Iemand die voor ministeries werkte, vertelde me eens: “Bij gemeenten en in de onderste laag van de ministeries gaat het nog over de inhoud. Hoe hoger je in de organisatie komt, hoe minder het gaat over de inhoud en hoe meer over geld. Op topniveau wordt alleen nog maar gesproken over geld.” Het Rijk is dus niet bezig met mensen, maar met geld. Gemeenten houden zich zowel bezig met geld als met mensen, ze moeten wel. Zij staan het dichtste bij de mensen en als er iets niet goed gaat, dan krijgen ze het meteen te horen van de gemeenteraad of van de mensen zelf.

Lees verder Transformatie sociaal domein in transitie

Hulpmiddelen en woningaanpassingen voor mensen met 24 uurs zorg thuis

Al vanaf het ingaan van de Wmo 2015 zijn er overgangsregelingen die steeds anders worden of toch niet doorgaan. Eerst zouden de voorzieningen voor iedereen die thuis woonden en geen 24 uurs zorg nodig had onder de Wmo vallen. Mensen die 24 uurs zorg nodig hadden en thuis woonden met een Wlz indicatie zouden alle voorzieningen gaan krijgen vanuit de Wlz.

Lees verder Hulpmiddelen en woningaanpassingen voor mensen met 24 uurs zorg thuis

Toch compensatie tekorten gemeentelijk budget jeugdhulp

Enkele maanden geleden werd bekend dat veel gemeenten tot 50% tekort kwamen op hun budgetten voor jeugdhulp. Aangezien de budgetten voor het hele sociale domein in principe ontschot zijn, verwees het ministerie van VWS naar de overschotten op het Wmo budget. Die moesten een groot deel van de tekorten compenseren. Er verscheen een lijst van welke gemeenten hoeveel overschot hadden, met name op de hulp bij het huishouden. Veel gemeenten waren het daar niet mee eens, vonden dat de gegevens verkeerd zijn weergegeven.

Lees verder Toch compensatie tekorten gemeentelijk budget jeugdhulp

Wordt jouw gemeente ook dementievriendelijk?

De maatschappij vergrijst steeds verder en de bevolkingskrimp zet al in van noord naar zuid. Aangezien meer mensen steeds ouder worden en langer zelfstandig thuis blijven wonen, blijven er ook steeds meer mensen met dementie langer thuis. Dit heeft enerzijds gevolgen voor de mantelzorgers, anderzijds voor winkels en instellingen waar mensen met dementie ook naartoe gaan. Aangezien dementie niet altijd even herkenbaar is en er vaak ook wel een taboe op rust om het te erkennen, weten mensen vaak niet goed hoe ermee om te gaan.

Lees verder Wordt jouw gemeente ook dementievriendelijk?

Gelukkig Nieuwjaar allemaal!

Nu ik dit schrijf word ik wakker in een witte wereld. Toch nog wat winter in Nederland, wat kan ons land dan mooi zijn! En wat voel ik me dan gelukkig, terwijl ik de frisse koude lucht opsnuif.
Ik wens jullie allemaal een heel mooi 2017, dat het maar net zo mooi mag zijn als het beeld dat ik nu (nog net voor Oudjaar) buiten zie!

Hopelijk zijn we dit jaar in staat om vrede op aarde een stapje verder te helpen. Ik draag daar mijn steentje aan bij, jij ook? Ik ben benieuwd wat jouw voornemens zijn voor 2017!

Lees verder Gelukkig Nieuwjaar allemaal!