Financieel zakboekje voor mantelzorgers

Veel mantelzorgers zijn behoorlijk wat geld kwijt aan het mantelzorgen. Om hen enigszins tegemoet te komen hebben gemeenten op allerlei manieren een mantelzorgcompliment bedacht. Soms in geld en soms in natura, zoals de Zaanse Cadeaubon. Daarnaast is het nodig dat mantelzorgers de weg weten in alle regelingen voor zowel zorgvragers als mantelzorgers, zodat ze die zelf kunnen aanvragen en daarbij goed beslagen ten ijs kunnen komen naar instanties. Lees verder Financieel zakboekje voor mantelzorgers

Wat is resultaatgericht indiceren?

De Centrale Raad van Beroep heeft aangegeven dat bij resultaatgericht indiceren concreet moet zijn welke activiteiten moeten worden verricht en met welke frequentie. Overigens heeft de CrvB voor de ene gemeente gesteld dat er ook bij moet staan in hoeveel tijd en voor de andere niet. Mijns inziens moet het resultaat voorop staan en is de tijd secundair, aangezien het laatste discussies kan opleveren tussen zorgverlener en cliënt. Lees verder Wat is resultaatgericht indiceren?