Zo creëer je algemene voorzieningen voor jongeren met een beperking!

Voor MEE Noordwest-Holland en de gemeente Uitgeest heb ik een onderzoek gedaan naar sportdeelname door mensen met een beperking. Op 9 september 2014 heb ik hier al iets over geschreven.

Mensen die dat wilden konden hun gegevens invullen, dan werden ze voor cliëntondersteuning gebeld door een consulent van MEE. Zodoende kwamen we op het spoor van een groepje ouders, die graag activiteiten wilden voor hun kinderen, jongeren met een beperking. Tijdens de eerste bijeenkomst hebben we aan de jongeren gevraagd wat zij graag zouden willen. Dat was vooral disco/karaoke en koken. Vervolgens zijn we met deze activiteiten aan de slag gegaan en hebben daarvoor de Stichting Welzijn Castricum benaderd. De jongerenwerker was direct enthousiast.

Na een aantal voorbereidende sessies werd de disco gerealiseerd, in nauwe samenwerking tussen de ouders, het jongerenwerk en MEE. Aangezien MEE vooral een adviserende en ondersteunende rol had, werd de uiteindelijke uitvoering ter hand genomen door de ouders en het jongerenwerk.

En toen werd het spannend, want hoeveel deelnemers zouden er uiteindelijk komen?

Op 9 januari 2015 vond de eerste disco plaats. Daar kwamen maar liefst 36 jongeren met een beperking op af, een geweldig resultaat! Onder de bezielende leiding van DJ Mytrem vond een succesvolle dansavond plaats.

Iedere tweede vrijdagavond van de maand kunnen jongeren met een beperking in het Zienhouse in Uitgeest nu deelnemen aan de disco. De disco staat trouwens ook open voor jongeren zonder beperking, de bedoeling is dat er meer gezamenlijke activiteiten gaan plaatsvinden voor jongeren met en zonder een beperking.

Als deze activiteit eenmaal loopt, dan wordt verder gekeken naar de realisatie van een kookactiviteit, maar ook sportactiviteiten in samenwerking met FC Uitgeest, die al een G-team heeft.

* Fotograaf: DJ Mytrem, Mervyn Puhl

Een echte maatwerkvoorziening!

Zoals bekend, krijgt de hulp bij het huishouden in veel gemeenten een andere vorm. Zo ook in een gemeente waar ik werk, daar wordt de hulp bij het huishouden een zogenaamde algemene  voorziening. Dit betekent dat degenen die een pgb hadden, die binnenkort gaan verliezen, als de nieuwe regeling ingaat.

Daardoor kregen we te maken met een casus van een oude dame, waarvoor tijdelijk veel gewassen moet worden als gevolg van ziekte. De algemene voorziening is er alleen voor het schoonmaakwerk. Wassen en strijken hoort er niet bij, dat moet men zelf of met de lokale vrijwillige hulpdienst organiseren. Maar omdat het hier ging om wel heel veel wasgoed, moest een goede maatwerkoplossing worden gevonden.

Lokaal is een was- en strijkservice beschikbaar in het verzorgingshuis. Met het verzorgingshuis wordt nu afgesproken dat zij dagelijks de was ophalen en weer terugbrengen. De gemeente stelt daarvoor aan de oude dame een maatwerkvoorziening in de vorm van een financiële tegemoetkoming beschikbaar ter hoogte van het bedrag dat nodig is voor deze was- en strijkservice. Zodoende komen we in dialoog met de klant tot een echte voorziening op maat!