Diensten Sociaal Domein

Programma– en projectmanagement sociaal domein

Heeft uw organisatie behoefte aan programma– of projectmanagement? Wij ondersteunen u van het eerste ontwerp van een project tot en met de uitvoering van een complex uitvoeringsprogramma.

Een voorbeeld is een project, dat wij voor de gemeenten Castricum hebben uitgevoerd. Het was een onderzoek naar de sociale toegankelijkheid van verenigingen in verband met de mogelijkheden voor een algemene voorziening dagbesteding:

mensen met een beperking

Interim management en beleidsadvieswerk Wmo en Jeugdwet

Interim management en (interim) beleidsadvieswerk ten behoeve van een heel scala van beleidsgebieden (Wmo, Jeugdwet, WSW, armoedebeleid, mantelzorgbeleid, volksgezondheid, jeugdbeleid, onderwijs, etc.). WWZ Consultancy beschikt over zeer actuele kennis op dit gebied door ons vele interimwerk bij verschillende gemeenten, groot en klein.

Trainingen en workshops Wmo en Jeugdwet

Op zeer verschillend gebied bieden wij trainingen en workshops:

  • Aan medewerkers van organisaties en werkzoekenden, ook online. Zie hiervoor de pagina Wmo trainingen.
  • Deskundigheidsbevordering van vrijwilligers van b.v. patiëntenverenigingen of Wmo raden.