Diensten Sociaal Domein

Beleidsadvies sociaal domein

Heeft uw organisatie behoefte aan begeleiding en advies?

Ik bied beleidsadvies in de vorm van kortdurende opdrachten in een heel scala van beleidsgebieden (Wmo, Jeugdwet, WSW, armoedebeleid, mantelzorgbeleid, volksgezondheid, jeugdbeleid, onderwijs, etc.). WWZ Consultancy beschikt over zeer actuele kennis op dit gebied door jarenlange opdrachten bij verschillende gemeenten, groot en klein.

Een mooi voorbeeld is een project, dat ik voor de gemeente Castricum heb uitgevoerd. Het was een onderzoek naar de sociale toegankelijkheid van verenigingen in verband met de mogelijkheden voor een algemene voorziening dagbesteding:

mensen met een beperking

 

Trainingen en workshops Wmo en Jeugdwet

Op zeer verschillend gebied bied ik via mijn andere bedrijf, de WWZ Academie, opleidingen, trainingen en workshops:

  • Aan medewerkers van organisaties en werkzoekenden, ook online. Zie hiervoor de website www.wmotraining.nl.
  • Deskundigheidsbevordering van vrijwilligers van b.v. patiëntenverenigingen of Wmo raden.