Tekort aan personeel in de zorg, maar ook in sociale wijkteams

De afgelopen jaren is er flink bezuinigd in de zorg. Veel mensen verloren hun baan en meldden zich onder andere bij de WWZ Academie voor een omscholing naar het beroep van Wmo consulent. Inmiddels zijn er weer enorme tekorten ontstaan in de zorg, 120.000 moeilijk vervulbare vacatures. Lees verder Tekort aan personeel in de zorg, maar ook in sociale wijkteams