Het effect van de Effectencalculator

Mijn opleiding als Effectencalculateur is nu afgerond. Je moet de opleiding hebben gedaan en daarna twee casussen hebben begeleid, waarvan je ook verslag maakt. Gisteren heb ik de gespreksleiding gedaan van de tweede casus. Deze keer was er een extra dimensie, want de cliënt over wie het ging zat aan tafel, conform de policy van de instelling waar de sessie Effectencalculator plaats vond. Dat verliep heel goed, de cliënt vertelde heel duidelijk en rustig wat hem allemaal was overkomen in het afgelopen jaar en welke hulpverlening hij had gekregen vanuit het sociaal wijkteam. Lees verder Het effect van de Effectencalculator

Bestaande Wlz cliënten met een MPT gaan per 1 april over naar het Zorgkantoor

Vanwege de overgangsregelingen Wlz en Wmo moeten nieuwe cliënten, die thuis wonen met een Wlz indicatie en recht hebben op een modulair pakket thuis (MPT), vanaf 1 januari hulp bij het huishouden aanvragen via het Zorgkantoor. Er zijn cliënten die nu nog hulp bij het huishouden krijgen vanuit de Wmo, maar verder een Wlz indicatie met een MPT hebben. Deze groep gaat per 1 april 2017 helemaal onder het Zorgkantoor vallen en krijgt dan ook hulp bij het huishouden vanuit de Wlz, dus vanuit het Zorgkantoor. Lees verder Bestaande Wlz cliënten met een MPT gaan per 1 april over naar het Zorgkantoor