Over Anne Vrieze

Anne Vrieze heeft WWZ Consultancy op 12 februari 2008 opgericht.

Zij heeft, voordat zij haar onderneming begon, 17 jaar gewerkt in dienst van de gemeentelijke overheid in verschillende functies. Zij heeft daardoor veel ervaring opgedaan in het zeer brede terrein van wonen, welzijn en zorg. Inmiddels werkt Anne al meer dan 25 jaar als beleidsadviseur en projectleider in het sociale domein.

Op 21 maart 2017 is Anne uitgeroepen tot Zaanse Zakenvrouw 2017 en in november van dat jaar is zij genomineerd voor de VIVA400 prijs in de categorie Zakenwonders!

Voorbeelden van beleidsvelden waarop Anne ervaring heeft zijn Wmo, armoedebeleid, volksgezondheid, kinderopvang, Wet sociale werkvoorziening, mantelzorgbeleid, ouderenbeleid, gehandicaptenbeleid en cliëntenparticipatie.

En als Anne zelf de opdracht om welke reden dan ook niet zelf kan uitvoeren, dan heeft zij een netwerk met mensen met meer dan 20 jaar ervaring in het sociale domein waar zij een beroep op kan doen!

WWZ Consultancy kan u daardoor een zeer brede dienstverlening bieden voor de doelgroepen van jong tot oud, van gehandicapten tot psychiatrisch patiënten. Verbreden en verbinden en vooral ontschotten is ons doel!

De dienstverlening kan onzes inziens allemaal veel efficiënter, eenvoudiger en met meer daadkracht worden ingezet, ten goede van de klanten waar we allemaal voor werken. Anne geeft daarin zelf het goede voorbeeld, want zij werkt snel, efficient, resultaatgericht en stelt de klant daarin altijd centraal!

WWZ Consultancy kan door haar brede ervaring op velerlei gebied de noodzakelijke verbindingen leggen, waardoor het compensatiebeginsel Wmo veel beter tot haar recht komt. Een goede regie, zowel in de netwerken als in de ketens, is hiervoor een absolute voorwaarde!