Hoe realiseer je nu werkelijk de transformatie in het sociaal domein?

Gemeenten voeren samen met zorgleveranciers veel gesprekken over de transformatie van het sociaal domein. Men is het erover eens dat er veel meer welzijn moet worden geboden in plaats van of aanvullend op zorg. De gesprekken spitsen zich toe op de inkoop en de transformatie in de inkoop. Een aantal zorgleveranciers heeft de neiging om hun eigen aanbod te gaan transformeren en daar zelf de eigenaar van te blijven in plaats van samen te gaan werken met welzijnsinstellingen. Lees verder Hoe realiseer je nu werkelijk de transformatie in het sociaal domein?

De kracht van sociale netwerken

In de Wmo en de Jeugdwet staan eigen kracht en sociale netwerken centraal. Eerst moeten mensen kijken wat ze zelf kunnen doen en dan kijken wat hun sociale netwerk kan doen alvorens een beroep te doen op voorzieningen. Het kan echter zijn dat mensen een klein of geen netwerk hebben. Er wordt steeds gekeken naar het eigen netwerk, maar het netwerk van iemand anders kan ook erg helpend en krachtig zijn, zo heb ik de afgelopen week ervaren. Lees verder De kracht van sociale netwerken

Hoe werk je nu echt aan de inclusieve samenleving (deel 1)?

Al jaren praten we over de inclusieve samenleving. In 1987 ben ik afgestudeerd als orthopedagoog. Tijdens mijn studie heb ik veel gesproken met mensen met een beperking, die allen graag op een normale manier wilden meedoen aan “gewone” activiteiten. Ze werden tegengehouden door fysieke belemmeringen, want konden gebouwen met een trap en het openbaar vervoer niet in. Lees verder Hoe werk je nu echt aan de inclusieve samenleving (deel 1)?