Gemeenten kunnen de eigen bijdragen Wmo definitief verlagen

Na de invoering van de Wmo 2015 gingen de eigen bijdragen van de voormalige AWBZ voorzieningen Begeleiding sterk omhoog. Dat kwam doordat met de invoering van deze wet het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015, waarin de eigen bijdragen werden geregeld, de gelegenheid gaf om een eigen bijdrage te vragen van maximaal de kostprijs. Die kostprijs kon oplopen tot € 70 per uur, terwijl mensen voorheen gewend waren om niet meer dan € 14 per uur te betalen. Dit was voor de minimum inkomens niet zo merkbaar, aangezien zij niet meer dan € 19,40 per vier weken betaalden. Met name de midden- en hogere inkomens zagen een plotselinge flinke aanslag op hun gezinsbudget, waar zij uiteraard geen rekening mee hadden gehouden. Het effect was dat veel mensen daardoor afzagen van begeleiding of minder begeleiding afnamen van zorgleveranciers.

Lees verder Gemeenten kunnen de eigen bijdragen Wmo definitief verlagen