Tag archieven: dagbesteding

Transformatie sociaal domein in transitie

Op 1 januari 2015 waren de transities in het sociaal domein een feit. De opdracht van het Rijk was niet alleen een transitie, maar ook een transformatie van het aanbod aan diensten en voorzieningen. Waarom? Vanuit het Rijk bezien een platte bezuiniging van 15 tot 25%. Iemand die voor ministeries werkte, vertelde me eens: “Bij gemeenten en in de onderste laag van de ministeries gaat het nog over de inhoud. Hoe hoger je in de organisatie komt, hoe minder het gaat over de inhoud en hoe meer over geld. Op topniveau wordt alleen nog maar gesproken over geld.” Het Rijk is dus niet bezig met mensen, maar met geld. Gemeenten houden zich zowel bezig met geld als met mensen, ze moeten wel. Zij staan het dichtste bij de mensen en als er iets niet goed gaat, dan krijgen ze het meteen te horen van de gemeenteraad of van de mensen zelf.

Lees verder Transformatie sociaal domein in transitie

Heerlijk eten bij een bijzonder restaurant “Tante Tee”

Afgelopen donderdagavond heb ik deelgenomen aan de Zomer thema-avond bij Tante Tee in Krommenie. Tante Tee is een bijzonder restaurant in de winkelstraat van Krommenie. Er werken mensen met een beperking onder leiding van een professionele kok in het kader van arbeidsmatige dagbesteding. Lees verder Heerlijk eten bij een bijzonder restaurant “Tante Tee”

Sociale netwerkversterking in de IJmond

Werkt sociale netwerkversterking om het beroep op begeleiding te verminderen? Met die vraag zijn we aan de slag gegaan in de pilot “Publieke waarde van sociale netwerk strategieën” in de regio IJmond. In de hoedanigheid van projectleider bij MEE Noordwest-Holland heb ik deze pilot begeleid en werkte daarbij samen met Socius Maatschappelijke Dienstverlening, RIBW Kennemerland, Amstelland en Meerlanden en de Hartekamp groep, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking.

De conclusie was dat sociale netwerkversterking cliënten kan helpen om meer een beroep te doen op hun sociale netwerk, maar dat hier geen wonderen van verwacht mogen worden. Zeker met de groep cliënten waar het om gaat – mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrisch patiënten – kom je maar met hele kleine stapjes vooruit en is al gauw een jaar nodig om resultaten te boeken. Iets wat ik ook heb gezien tijdens de pilot over dagbesteding in zorgboerderijen.

Voor alle informatie over de pilot: Lees hier de publicatie over de pilot SNS IJmond.

Pilot over vermindering van dagbesteding bij zorgboerderijen

Het afgelopen jaar heb ik in het kader van het project Versterken Voorliggende Voorzieningen in de regio Zaanstreek Waterland vier pilots uitgevoerd. Een van die pilots was om te onderzoeken of het mogelijk was om mensen met een verstandelijke of psychische beperking meer te laten participeren als vrijwilliger en daarmee het aantal dagdelen dagbesteding te verminderen. De pilot werd uitgevoerd in samenwerking met de Stichting Landzijde, de overkoepelende organisatie van de zorgboerderijen in Noord-Holland.

De conclusie was dat het mogelijk is, maar alleen als de cliënt voldoende stabiel is en dan nog alleen met hele kleine stapjes, waardoor het een intensief en langdurig traject kan zijn. Lees hier de rapportage pilot algemene voorziening dagbesteding.