Modelbestek voor inkoop doelgroepenvervoer beschikbaar

Modelbestek voor inkoop doelgroepenvervoer beschikbaar

De koepelorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer heeft samen met belangenorganisaties voor ouderen en mensen met een beperking een modelbestek opgesteld voor het doelgroepenvervoer. Dit document kunnen gemeenten en zorgkantoren gebruiken bij de inkoop van vervoersvoorzieningen in het kader van de Wmo en de Wet langdurige zorg.

De afgelopen jaren zijn de tarieven van het doelgroepenvervoer, die al niet hoog waren, niet verhoogd. Verder is er steeds meer gewoon openbaar vervoer waar mensen met een rolstoel of rollator gewoon in kunnen, waardoor gemeenten minder vervoersvoorzieningen toekennen. Het doelgroepenvervoer kwam in de knel en veel vervoersbedrijven gingen failliet of konden het hoofd maar net boven water houden. Vaak was de prijs leidend bij de inkoop.

In het modelbestek wordt daarom aandacht besteed aan kwaliteitskaders en een transparante prijsstelling. Lees hier het hele artikel.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.