Gemeenten kunnen de eigen bijdragen Wmo definitief verlagen

Gemeenten kunnen de eigen bijdragen Wmo definitief verlagen

Na de invoering van de Wmo 2015 gingen de eigen bijdragen van de voormalige AWBZ voorzieningen Begeleiding sterk omhoog. Dat kwam doordat met de invoering van deze wet het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015, waarin de eigen bijdragen werden geregeld, de gelegenheid gaf om een eigen bijdrage te vragen van maximaal de kostprijs. Die kostprijs kon oplopen tot € 70 per uur, terwijl mensen voorheen gewend waren om niet meer dan € 14 per uur te betalen. Dit was voor de minimum inkomens niet zo merkbaar, aangezien zij niet meer dan € 19,40 per vier weken betaalden. Met name de midden- en hogere inkomens zagen een plotselinge flinke aanslag op hun gezinsbudget, waar zij uiteraard geen rekening mee hadden gehouden. Het effect was dat veel mensen daardoor afzagen van begeleiding of minder begeleiding afnamen van zorgleveranciers.

Na onderzoek en discussies in de Tweede Kamer is nu het landelijke Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 aangepast. Het minimum bedrag per vier weken is verlaagd naar € 17,50. Het inkomen tot waar mensen die nog werken een lagere eigen bijdrage betalen is verhoogd van € 27.000 naar € 35.000. Voor pensioengerechtigden zijn de inkomensgrenzen niet veranderd. De treden waarmee de eigen bijdragen werden verhoogd zijn verlaagd van 15% naar 12,5%, waardoor de eigen bijdrage op grond van het inkomen minder snel stijgt.

Lees de exacte actuele tekst van het nieuwe Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 via deze link.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *