Ik wens je een hele fijne zomer!

De zonnewende op 21 juni is geweest, dus de zomer is nu officieel begonnen. Hiermee wil ik je een hele fijne vakantie wensen met prachtig weer, wat je ook gaat doen deze zomer!

Gemeenten en rijksoverheid zijn vlak voor de zomer nog bezig met een eindsprint om dingen te regelen. Zoals de eigen bijdrage Wmo die voor iedereen gelijk wordt gesteld op een “abonnementstarief” van € 17,50 per vier weken, ongeacht inkomen en afgenomen uren. Gemeenten en Rijk zijn er met elkaar nog niet over uit wie dat gaat betalen. Gemeenten raken enerzijds inkomsten kwijt uit eigen bijdragen en verwachten anderzijds een aanzuigende werking van met name mensen met hogere inkomens die vaak al een particuliere hulp hadden voor veel meer geld.

Er zijn wat positieve ontwikkelingen voor jeugdhulp: De maximum leeftijd voor pleegzorg gaat omhoog naar 21 jaar, zodat jongeren langer bij hun pleegouders kunnen blijven. 18 jaar is natuurlijk best jong en de jongeren wonen natuurlijk niet voor niets bij pleegouders. Ze hebben daarmee nog drie jaar extra om zich verder te ontplooiien en dat is fijn.

De grootste gemeenten vinden dat ze tweemaal zoveel geld nodig hebben voor jeugdhulp. Minister Hugo de Jonge gaat daar niet in mee, hij vindt dat gemeenten genoeg geld hebben voor het sociale domein. Gemeenten houden nogal eens geld over op de Wmo. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat het budget voor het sociale domein een integraal budget zou zijn, waarbij overschotten op de Wmo kunnen worden gebruikt voor jeugdhulp en participatie. In de praktijk zien we dat gemeenten er toch gescheiden budgetten van maken en integraal werken niet altijd lukt. De beoogde transformatie van het hele sociale domein komt maar moeilijk van de grond. Het blijkt niet makkelijk om echt in dialoog uit te gaan van de wensen van de klanten en gezamenlijk te zoeken naar eenvoudige oplossingen waar iedereen tevreden mee is. Sommige gemeenten slagen daar wel in, vooral die hebben meegedaan aan de City Deal en de Village Deal. Door te experimenteren met eenvoudige en praktische oplossingen kunnen duurdere voorzieningen worden voorkomen of verminderd, zo blijkt. Helaas zijn nog niet alle gemeenten daar klaar voor. Het Rijk beoogde dit wel in 2015 en begon toen alvast met bezuinigingen. Ik denk dat dit nog wat te vroeg is geweest.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *