Toch compensatie tekorten gemeentelijk budget jeugdhulp

Enkele maanden geleden werd bekend dat veel gemeenten tot 50% tekort kwamen op hun budgetten voor jeugdhulp. Aangezien de budgetten voor het hele sociale domein in principe ontschot zijn, verwees het ministerie van VWS naar de overschotten op het Wmo budget. Die moesten een groot deel van de tekorten compenseren. Er verscheen een lijst van welke gemeenten hoeveel overschot hadden, met name op de hulp bij het huishouden. Veel gemeenten waren het daar niet mee eens, vonden dat de gegevens verkeerd zijn weergegeven.

Een aantal gemeenten, waaronder Almere, besloot de toegang tot de jeugdhulp te minimaliseren. Alleen de meest urgente gevallen kregen nog hulp. Dit kon dus niet, aangezien gemeenten jeugdhulpplicht hebben, daarbij is het budget niet bepalend. Na veel protesten heeft het ministerie nu toch besloten om twee compensatieregelingen in het leven te roepen. Hier kunnen gemeenten tot 31 maart van dit jaar een beroep op doen. Lees hier de volledige berichtgeving.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *