Hulpmiddelen en woningaanpassingen voor mensen met 24 uurs zorg thuis

Al vanaf het ingaan van de Wmo 2015 zijn er overgangsregelingen die steeds anders worden of toch niet doorgaan. Eerst zouden de voorzieningen voor iedereen die thuis woonden en geen 24 uurs zorg nodig had onder de Wmo vallen. Mensen die 24 uurs zorg nodig hadden en thuis woonden met een Wlz indicatie zouden alle voorzieningen gaan krijgen vanuit de Wlz.

Er was in eerste instantie sprake van een overgangsregeling tot 1 januari 2016, die werd verlengd naar 1 januari 2017 en vervolgens naar 1 juli 2017. Inmiddels blijkt dat het toch wel ingewikkeld wordt om de woningaanpassingen en hulpmiddelen voor Wlz geïndiceerden over te dragen naar de zorgkantoren, die de Wlz uitvoeren. De gemeenten zijn hier meer op ingericht en hebben meer kennis van deze materie. De zorgkantoren moeten zich deze kennis helemaal eigen maken en zijn meer ingericht op zorgdienstverlening.

De VNG en het ministerie van VWS hebben nu afgesproken dat de woningaanpassingen en hulpmiddelen voor mensen met een Wlz indicatie, die thuis wonen, worden verstrekt vanuit de Wmo. Wel pleit de VNG voor het instellen van een fonds voor woningaanpassingen boven € 50.000, aangezien vooral kleinere gemeenten van deze afspraak de dupe kunnen worden als ze te maken krijgen met een of meerdere hele dure woningaanpassingen.

Er is nog 1 overgangsregeling: Hulpmiddelen voor mensen die intramuraal wonen en geen behandeling krijgen, vallen nu nog onder de Wmo en zullen op zijn vroegst per 1 januari 2019 worden overgeheveld naar de Wlz.

Hierbij vind je een actueel overzicht van wat onder welke wet valt in het sociale domein.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *