Tag archieven: Maatwerkvoorziening

Gezinnen op maat helpen werkt echt preventief!

In verschillende publicaties pleit ik voor echte zorg en ondersteuning op maat, daadwerkelijk uitgaan van de vraag van gezinnen en gewoon DOEN! Teveel blijven gemeenten en zorginstellingen naar mijn mening hangen in systeemdenken, kwaliteitsnormen, interne controle en wat dies meer zij. Terwijl intussen hun inwoners nog steeds niet geholpen zijn.

Lees verder Gezinnen op maat helpen werkt echt preventief!

Wordt er echt passende hulp geboden aan kinderen?

Met het idee van de transformatie in het sociaal domein en de decentralisaties naar gemeenten heeft het Rijk beoogd om de hulp en ondersteuning dichter bij de mensen te brengen zodat er meer hulp op maat zou kunnen worden geboden en de cliënt centraal zou komen te staan. Niets blijkt minder waar, we blijven hangen in systeemdenken.

Lees verder Wordt er echt passende hulp geboden aan kinderen?

Hoe ga je om met algemene voorzieningen Wmo?

De deelnemers aan de online opleiding “In 4 stappen naar optimale ondersteuning” kunnen al goed omgaan met de nieuwe manier van indicaties stellen in de Wmo: Eerst kijken naar het eigen netwerk, dan naar algemene voorzieningen en pas tot slot naar de duurdere maatwerkvoorzieningen. Hoe kun jij zorgen dat je kennis paraat hebt over algemene voorzieningen die voorliggend kunnen zijn aan maatwerkvoorzieningen?

De sleutel is de sociale kaart van jouw gemeente. Zorg ervoor dat je die heel erg goed kent. Heb je de sociale kaart niet paraat? Begin dan met de gemeentegids. Die is in papieren versie beschikbaar bij de receptie en digitaal via de website van je gemeente. Daarin staan alle voorzieningen die beschikbaar zijn in jouw gemeente. Vraag na bij je collega’s of die nog meer weten, vooral degenen die ook in de gemeente wonen. Bepaal vervolgens heel goed welke van die voorzieningen algemene voorzieningen kunnen zijn als alternatief voor maatwerkvoorzieningen. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een welzijnsinstelling al de nodige activiteiten heeft die ook geschikt zijn voor mensen met een beperking. Of er is een zorginstelling die al een uitleen van rolstoelen voor incidenteel gebruik heeft.

Wat handig is, is om voor jezelf een Excel lijst te maken met een kolom met alle maatwerkvoorzieningen die jouw gemeente aanbiedt en daarnaast een kolom met algemene voorzieningen die een mogelijk alternatief kunnen bieden. Wil je hier een voorbeeld van ontvangen? Geef dat dan aan in het reactieveld hieronder

 

Hoe zorg je dat een scootmobielpool een succes wordt?

LET OP: Deze pagina is niet meer actueel. De scootmobielpools zijn opgezet in 2014. Inmiddels zijn we 9 jaar verder en ik doe niets met de uitvoering hiervan. Ik heb dus geen idee hoe het er nu mee staat. Voor informatie kun je contact opnemen met de gemeente Purmerend.

Wil je opleidingen volgen over het sociaal domein? Kijk dan op de website van de WWZ Academie: www.wmotraining.nl.

In de regio Zaanstreek Waterland heb ik in 2014 15 scootmobiel- en rolstoelpools opgezet in 8 gemeenten. Per kleine gemeente 1 en in Purmerend de rest. De uitleenpunten bevinden zich voor het grootste deel in verzorgingshuizen, één in het gemeentehuis en één in een fietsenstalling van de sociale werkvoorziening. Maar hoe zorg je nu dat ze ook worden gebruikt?

  1. Twee zaken zijn daarvoor essentieel: Zorg dat de pools ook echt worden gebruikt als algemene voorziening. Als iemand een scootmobiel aanvraagt of een rolstoel voor incidenteel gebruik, wijs dan niet meteen een maatwerkvoorziening toe. Laat iemand eerst, in het geval van een scootmobiel, kijken of hij erop kan rijden en hoe vaak diegene de scootmobiel ook daadwerkelijk gebruikt. Hetzelfde geldt voor een rolstoel: Laat iemand eerst bekijken hoe vaak die echt wordt geleend. Blijkt dan dat de voorziening heel vaak wordt gebruikt, dan kan een maatwerkvoorziening worden verstrekt. Is dat niet zo, dan kan de cliënt de scootmobielpool en rolstoelpool blijven gebruiken.
  2. Communiceer heel erg regelmatig over de aanwezigheid van de scootmobielpool en rolstoelpool. Vooral dat mensen daar zonder indicatie een voorziening kunnen lenen. Immers onbekend maakt onbemind.

N.B. Dit was destijds een project van de Zaans-Waterlandse  gemeenten dat Anne Vrieze als extern projectleider deed.

Een echte maatwerkvoorziening!

Zoals bekend, krijgt de hulp bij het huishouden in veel gemeenten een andere vorm. Zo ook in een gemeente waar ik werk, daar wordt de hulp bij het huishouden een zogenaamde algemene  voorziening. Dit betekent dat degenen die een pgb hadden, die binnenkort gaan verliezen, als de nieuwe regeling ingaat.

Daardoor kregen we te maken met een casus van een oude dame, waarvoor tijdelijk veel gewassen moet worden als gevolg van ziekte. De algemene voorziening is er alleen voor het schoonmaakwerk. Wassen en strijken hoort er niet bij, dat moet men zelf of met de lokale vrijwillige hulpdienst organiseren. Maar omdat het hier ging om wel heel veel wasgoed, moest een goede maatwerkoplossing worden gevonden.

Lokaal is een was- en strijkservice beschikbaar in het verzorgingshuis. Met het verzorgingshuis wordt nu afgesproken dat zij dagelijks de was ophalen en weer terugbrengen. De gemeente stelt daarvoor aan de oude dame een maatwerkvoorziening in de vorm van een financiële tegemoetkoming beschikbaar ter hoogte van het bedrag dat nodig is voor deze was- en strijkservice. Zodoende komen we in dialoog met de klant tot een echte voorziening op maat!