Tag archieven: MEE

Hoe werk je nu echt aan de inclusieve samenleving (deel 2)?

In de eerste nieuwsbrief van dit jaar hebben we het gehad over fysieke toegankelijkheid van de openbare ruimte en gebouwen. Alle organisaties worden nu door het VN verdrag inzake de rechten van personen met een handicap gedwongen om hun gebouwen aan te passen voor mensen met een beperking. Daarmee zijn we er echter nog niet, want het is ook nodig dat mensen een gebouw echt willen betreden en zich daar welkom voelen. Lees verder Hoe werk je nu echt aan de inclusieve samenleving (deel 2)?

Hoe realiseer je nu werkelijk de transformatie in het sociaal domein?

Gemeenten voeren samen met zorgleveranciers veel gesprekken over de transformatie van het sociaal domein. Men is het erover eens dat er veel meer welzijn moet worden geboden in plaats van of aanvullend op zorg. De gesprekken spitsen zich toe op de inkoop en de transformatie in de inkoop. Een aantal zorgleveranciers heeft de neiging om hun eigen aanbod te gaan transformeren en daar zelf de eigenaar van te blijven in plaats van samen te gaan werken met welzijnsinstellingen. Lees verder Hoe realiseer je nu werkelijk de transformatie in het sociaal domein?

Staan verenigingen open voor mensen met een beperking?

Voor MEE Noordwest-Holland heb ik vorig jaar in de gemeente Castricum een onderzoek gedaan of mensen met een beperking willen deelnemen aan verenigingen, hetzij als vrijwilliger hetzij als lid. Daarna hebben we in een groepsgesprek aan de verenigingen gevraagd of zij open staan voor mensen met een beperking en wat zij daarvoor nodig hebben. Er waren twee opvallende conclusies: Lees verder Staan verenigingen open voor mensen met een beperking?

Sociale netwerkversterking in de IJmond

Werkt sociale netwerkversterking om het beroep op begeleiding te verminderen? Met die vraag zijn we aan de slag gegaan in de pilot “Publieke waarde van sociale netwerk strategieën” in de regio IJmond. In de hoedanigheid van projectleider bij MEE Noordwest-Holland heb ik deze pilot begeleid en werkte daarbij samen met Socius Maatschappelijke Dienstverlening, RIBW Kennemerland, Amstelland en Meerlanden en de Hartekamp groep, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking.

De conclusie was dat sociale netwerkversterking cliënten kan helpen om meer een beroep te doen op hun sociale netwerk, maar dat hier geen wonderen van verwacht mogen worden. Zeker met de groep cliënten waar het om gaat – mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrisch patiënten – kom je maar met hele kleine stapjes vooruit en is al gauw een jaar nodig om resultaten te boeken. Iets wat ik ook heb gezien tijdens de pilot over dagbesteding in zorgboerderijen.

Voor alle informatie over de pilot: Lees hier de publicatie over de pilot SNS IJmond.

Zo creëer je algemene voorzieningen voor jongeren met een beperking!

Voor MEE Noordwest-Holland en de gemeente Uitgeest heb ik een onderzoek gedaan naar sportdeelname door mensen met een beperking. Op 9 september 2014 heb ik hier al iets over geschreven.

Mensen die dat wilden konden hun gegevens invullen, dan werden ze voor cliëntondersteuning gebeld door een consulent van MEE. Zodoende kwamen we op het spoor van een groepje ouders, die graag activiteiten wilden voor hun kinderen, jongeren met een beperking. Tijdens de eerste bijeenkomst hebben we aan de jongeren gevraagd wat zij graag zouden willen. Dat was vooral disco/karaoke en koken. Vervolgens zijn we met deze activiteiten aan de slag gegaan en hebben daarvoor de Stichting Welzijn Castricum benaderd. De jongerenwerker was direct enthousiast.

Na een aantal voorbereidende sessies werd de disco gerealiseerd, in nauwe samenwerking tussen de ouders, het jongerenwerk en MEE. Aangezien MEE vooral een adviserende en ondersteunende rol had, werd de uiteindelijke uitvoering ter hand genomen door de ouders en het jongerenwerk.

En toen werd het spannend, want hoeveel deelnemers zouden er uiteindelijk komen?

Op 9 januari 2015 vond de eerste disco plaats. Daar kwamen maar liefst 36 jongeren met een beperking op af, een geweldig resultaat! Onder de bezielende leiding van DJ Mytrem vond een succesvolle dansavond plaats.

Iedere tweede vrijdagavond van de maand kunnen jongeren met een beperking in het Zienhouse in Uitgeest nu deelnemen aan de disco. De disco staat trouwens ook open voor jongeren zonder beperking, de bedoeling is dat er meer gezamenlijke activiteiten gaan plaatsvinden voor jongeren met en zonder een beperking.

Als deze activiteit eenmaal loopt, dan wordt verder gekeken naar de realisatie van een kookactiviteit, maar ook sportactiviteiten in samenwerking met FC Uitgeest, die al een G-team heeft.

* Fotograaf: DJ Mytrem, Mervyn Puhl