hoogte eigen bijdrage

Gemeenten moeten voortaan de hoogte van de eigen bijdrage melden aan hun Wmo cliënten

Gemeenten moeten voortaan duidelijke informatie geven over de hoogte van de eigen bijdrage Wmo. Dit staat in een aangenomen motie van D66 die vorige week in de Tweede Kamer werd behandeld. Daarnaast zijn gemeenten verplicht om te wijzen op ondersteuningsmogelijkheden, wanneer iemand de eigen bijdrage niet kan betalen. Deze motie kwam naar aanleiding van signalen uit het land dat mensen stoppen met zorg vanwege de hoogte van de eigen bijdrage.

Ik vind dit opvallend, omdat ik al bij de voorbereiding van de Wmo 2007 in de gemeente Oostzaan deze verplichting heb opgenomen in de beleidsregels, waarin de criteria, verstrekkingen en eigen bijdragen voor de uitvoering van de Wmo stonden. Het indicatie-orgaan weigerde dit uit te voeren met als argument dat het veel te moeilijk was voor ze. Toen al hadden ze laptops waarmee de site van het CAK kon worden geraadpleegd.

Het is nog steeds mogelijk om een indicatie voor de eigen bijdragen op grond van het inkomen op te vragen bij het CAK (Centraal Administratiekantoor in Den Haag, waar de eigen bijdragen landelijk worden berekend en gefactureerd). Uiteraard moeten cliënten dan wel bereid zijn om hun inkomensgegevens te overleggen. Tegenwoordig gaan veel sociale wijkteams op pad met een IPad in de tas. Dan moet het toch zeker mogelijk zijn om dit tijdens het keukentafelgesprek te bespreken!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *