Tag archieven: Zorgverzekeringswet

Breaking: Nieuwe coalitie wil de eigen bijdragen Wmo enorm verlagen!

In 1994 was ik betrokken bij de voorbereiding van de Wet voorzieningen gehandicapten, de voorloper van de Wmo. Destijds werden er zo min mogelijk eigen bijdragen gevraagd. De Wvg klanten hadden lage inkomens, waardoor de eigen bijdrage laag moesten worden gehouden. Dat kostte meer aan administratiekosten dan dat het aan inkomsten opleverde voor de gemeenten en daarom zagen de meeste gemeenten ervan af.

Lees verder Breaking: Nieuwe coalitie wil de eigen bijdragen Wmo enorm verlagen!

Prinsjesdag 2017: Een momentopname of niet?

De derde dinsdag van september is weer geweest. Hoewel we nog geen nieuw kabinet hebben, was het juridisch toch nodig dat er een begroting voor 2018 zou worden gepresenteerd. De vraag is of het een momentopname is of niet en of deze begroting over een paar weken weer helemaal gewijzigd wordt. Hier vind je de belangrijkste punten voor zorg en ondersteuning in het kader van zowel de Wlz als de Wmo.

Lees verder Prinsjesdag 2017: Een momentopname of niet?

Hoe zit het nu met de persoonlijke verzorging in de Wmo?

Er zijn wat discussies wanneer de persoonlijke verzorging onder de Wmo valt en wanneer onder de Zorgverzekeringswet. Het ministerie van VWS heeft daartoe een informatiekaart gemaakt. Vuistregels zijn:

  • Wanneer de beperking van de persoon de dominante grondslag is, dan valt de persoonlijke verzorging onder de Wmo. Hier gaat het vaak om een samenloop met begeleiding Wmo.
  • Wanneer aandoening van de persoon de dominante grondslag is, dan valt het onder de Zorgverzekeringswet.

Zie verder de informatie van de VNG van 19 december 2014 over dit onderwerp.