Tag archieven: Wmo

Hoe zit het nu met de persoonlijke verzorging in de Wmo?

Er zijn wat discussies wanneer de persoonlijke verzorging onder de Wmo valt en wanneer onder de Zorgverzekeringswet. Het ministerie van VWS heeft daartoe een informatiekaart gemaakt. Vuistregels zijn:

  • Wanneer de beperking van de persoon de dominante grondslag is, dan valt de persoonlijke verzorging onder de Wmo. Hier gaat het vaak om een samenloop met begeleiding Wmo.
  • Wanneer aandoening van de persoon de dominante grondslag is, dan valt het onder de Zorgverzekeringswet.

Zie verder de informatie van de VNG van 19 december 2014 over dit onderwerp.

Hoe ga je om met algemene voorzieningen Wmo?

De deelnemers aan de online opleiding “In 4 stappen naar optimale ondersteuning” kunnen al goed omgaan met de nieuwe manier van indicaties stellen in de Wmo: Eerst kijken naar het eigen netwerk, dan naar algemene voorzieningen en pas tot slot naar de duurdere maatwerkvoorzieningen. Hoe kun jij zorgen dat je kennis paraat hebt over algemene voorzieningen die voorliggend kunnen zijn aan maatwerkvoorzieningen?

De sleutel is de sociale kaart van jouw gemeente. Zorg ervoor dat je die heel erg goed kent. Heb je de sociale kaart niet paraat? Begin dan met de gemeentegids. Die is in papieren versie beschikbaar bij de receptie en digitaal via de website van je gemeente. Daarin staan alle voorzieningen die beschikbaar zijn in jouw gemeente. Vraag na bij je collega’s of die nog meer weten, vooral degenen die ook in de gemeente wonen. Bepaal vervolgens heel goed welke van die voorzieningen algemene voorzieningen kunnen zijn als alternatief voor maatwerkvoorzieningen. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een welzijnsinstelling al de nodige activiteiten heeft die ook geschikt zijn voor mensen met een beperking. Of er is een zorginstelling die al een uitleen van rolstoelen voor incidenteel gebruik heeft.

Wat handig is, is om voor jezelf een Excel lijst te maken met een kolom met alle maatwerkvoorzieningen die jouw gemeente aanbiedt en daarnaast een kolom met algemene voorzieningen die een mogelijk alternatief kunnen bieden. Wil je hier een voorbeeld van ontvangen? Geef dat dan aan in het reactieveld hieronder

 

Ben jij ook mantelzorger?

Wist je dat:

  • 2,6 miljoen Nederlanders mantelzorger zijn?
  • 83% tussen 18 en 64 jaar zijn? 71% daarvan werk en mantelzorg combineert?
  • 17% ouder is dan 65 jaar en niet alleen voor de partner, maar ook voor hoogbejaarde ouders zorgt?
  • 9% van de Nederlanders zorgt voor een kind dat veel zorg nodig heeft?
  • 20% voor twee of meer personen zorgt?
  • en 25% van de kinderen een jonge mantelzorger is, die te maken heeft met zieke ouders, broertjes of zusjes?

Als gevolg van de overgang van de begeleiding naar de Wmo krijgen gemeenten dit jaar te maken met mensen die veel meer zorg nodig hebben. Ze krijgen dus te maken met meer en zwaarder belaste mantelzorgers. Gemeenten kunnen daarop inspelen door al bij de melding van Wmo aanvragen oog te hebben voor de belasting, wensen en behoeften van mantelzorgers. Het is niet moeilijk om mantelzorgers op dat moment te bereiken. Immers veel mantelzorgers komen bij de gemeente of het sociaal wijkteam voor hun naaste of zijn aanwezig bij het “keukentafelgesprek”. Op dat moment vinden ze het fijn als ook aan hen wordt gevraagd: “Hoe gaat het nu met u? Wat heeft u nodig?”. Vanuit de Wmo 2015 kan dan ook aan mantelzorgers een passende vorm van maatschappelijke ondersteuning worden geboden.

En jij? Werk je bij de gemeente, in een sociaal wijkteam of ben je zorgverlener? Ben je mantelzorger? Wat zou jij fijn vinden als ondersteuning?

De Effectencalculator

Vorige week heb ik verteld over de MAEXchange, waarmee initiatieven hun waarde kunnen bepalen. Als vervolg daarop nu de Effectencalculator. Deze calculator is nog in ontwikkeling bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen, de HAN via een Wmo werkplaats. Met de Effectencalculator worden de effecten van interventies vanuit de Wmo en sociale wijkteams gemeten. Met een maatschappelijke prijslijst worden de maatschappelijke kosten en baten tegenover elkaar gezet. Er is ook een app waarmee leden van sociale wijkteams kunnen werken tijdens gesprekken met burgers.