Wat is een zorgvuldige procedure?

Er lopen veel procedures over Wmo voorzieningen.  De rechter oordeelt in veel gevallen dat de gemeenten geen zorgvuldige procedure hebben gevoerd en vervolgens de voorziening weer moeten toewijzen of de procedure nog eens over moeten doen.

Wat moeten gemeenten doen om te voldoen aan de vereisten van een zorgvuldige procedure: Zij moeten op grond van de wet in alle gevallen een gedegen onderzoek doen naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van hun cliënten. Op basis daarvan moeten zij, in dialoog met de cliënt, een passende bijdrage leveren. Het onderzoek hoeft niet altijd te gebeuren in de vorm van een letterlijk keukentafelgesprek bij de mensen thuis. Een gedegen dossieronderzoek en daarna een goed en rustig telefonisch overleg met de cliënt en/of zijn mantelzorger kan ook, zeker als er al een lang dossier bekend is of de cliënt nog kort daarvoor is gezien. Op basis van het onderzoek moet vervolgens een goede afgewogen en gemotiveerde beslissing aan de cliënt kenbaar worden gemaakt in begrijpelijke taal. Immers de bezwaarcommissie en daarna de rechter zullen gaan kijken naar de gevoerde procedure en naar de motivatie van de gemeente.

Wat mag niet: Een algemene brief sturen aan een hele groep mensen zonder nader onderzoek. Ook een algemeen kort telefoontje mag niet.

Wil je meer weten over de Wmo 2015? Ben je op zoek naar een om- of bijscholing?  Lees alles over onze online opleidingen via deze link.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *