Tag archieven: Wlz

Breaking: Nieuwe coalitie wil de eigen bijdragen Wmo enorm verlagen!

In 1994 was ik betrokken bij de voorbereiding van de Wet voorzieningen gehandicapten, de voorloper van de Wmo. Destijds werden er zo min mogelijk eigen bijdragen gevraagd. De Wvg klanten hadden lage inkomens, waardoor de eigen bijdrage laag moesten worden gehouden. Dat kostte meer aan administratiekosten dan dat het aan inkomsten opleverde voor de gemeenten en daarom zagen de meeste gemeenten ervan af.

Lees verder Breaking: Nieuwe coalitie wil de eigen bijdragen Wmo enorm verlagen!

Prinsjesdag 2017: Een momentopname of niet?

De derde dinsdag van september is weer geweest. Hoewel we nog geen nieuw kabinet hebben, was het juridisch toch nodig dat er een begroting voor 2018 zou worden gepresenteerd. De vraag is of het een momentopname is of niet en of deze begroting over een paar weken weer helemaal gewijzigd wordt. Hier vind je de belangrijkste punten voor zorg en ondersteuning in het kader van zowel de Wlz als de Wmo.

Lees verder Prinsjesdag 2017: Een momentopname of niet?

Hulpmiddelen en woningaanpassingen voor mensen met 24 uurs zorg thuis

Al vanaf het ingaan van de Wmo 2015 zijn er overgangsregelingen die steeds anders worden of toch niet doorgaan. Eerst zouden de voorzieningen voor iedereen die thuis woonden en geen 24 uurs zorg nodig had onder de Wmo vallen. Mensen die 24 uurs zorg nodig hadden en thuis woonden met een Wlz indicatie zouden alle voorzieningen gaan krijgen vanuit de Wlz.

Lees verder Hulpmiddelen en woningaanpassingen voor mensen met 24 uurs zorg thuis