Alle berichten van Anne Vrieze

Hoe zorg je dat een scootmobielpool een succes wordt?

In de regio Zaanstreek Waterland heb ik 15 scootmobiel- en rolstoelpools opgezet in 8 gemeenten. Per kleine gemeente 1 en in Purmerend de rest. De uitleenpunten bevinden zich voor het grootste deel in verzorgingshuizen, één in het gemeentehuis en één in een fietsenstalling van de sociale werkvoorziening. Maar hoe zorg je nu dat ze ook worden gebruikt?

 1. Twee zaken zijn daarvoor essentieel: Zorg dat de pools ook echt worden gebruikt als algemene voorziening. Als iemand een scootmobiel aanvraagt of een rolstoel voor incidenteel gebruik, wijs dan niet meteen een maatwerkvoorziening toe. Laat iemand eerst, in het geval van een scootmobiel, kijken of hij erop kan rijden en hoe vaak diegene de scootmobiel ook daadwerkelijk gebruikt. Hetzelfde geldt voor een rolstoel: Laat iemand eerst bekijken hoe vaak die echt wordt geleend. Blijkt dan dat de voorziening heel vaak wordt gebruikt, dan kan een maatwerkvoorziening worden verstrekt. Is dat niet zo, dan kan de cliënt de scootmobielpool en rolstoelpool blijven gebruiken.
 2. Communiceer heel erg regelmatig over de aanwezigheid van de scootmobielpool en rolstoelpool. Vooral dat mensen daar zonder indicatie een voorziening kunnen lenen. Immers onbekend maakt onbemind.

De publieksinformatie over de scootmobielpool en rolstoelpool Zaanstreek Waterland kun je vinden via de link: http://mijnzorgineigenhand.nu/scootmobiel
Als je nadere informatie wilt, bijvoorbeeld over hoe je een pool kunt opzetten, dan kan dat door een reactie te plaatsen onder deze blogpost.

N.B. Dit was destijds een project van de Zaans-Waterlandse  gemeenten dat Anne Vrieze als extern projectleider deed.

Zij is hier dus niet meer bij betrokken. Je kunt vragen over dit project het beste overleggen met Leni van Mill.  Leni van Mill is bereikbaar via de gemeente Purmerend.

Ben jij ook mantelzorger?

Wist je dat:

 • 2,6 miljoen Nederlanders mantelzorger zijn?
 • 83% tussen 18 en 64 jaar zijn? 71% daarvan werk en mantelzorg combineert?
 • 17% ouder is dan 65 jaar en niet alleen voor de partner, maar ook voor hoogbejaarde ouders zorgt?
 • 9% van de Nederlanders zorgt voor een kind dat veel zorg nodig heeft?
 • 20% voor twee of meer personen zorgt?
 • en 25% van de kinderen een jonge mantelzorger is, die te maken heeft met zieke ouders, broertjes of zusjes?

Als gevolg van de overgang van de begeleiding naar de Wmo krijgen gemeenten dit jaar te maken met mensen die veel meer zorg nodig hebben. Ze krijgen dus te maken met meer en zwaarder belaste mantelzorgers. Gemeenten kunnen daarop inspelen door al bij de melding van Wmo aanvragen oog te hebben voor de belasting, wensen en behoeften van mantelzorgers. Het is niet moeilijk om mantelzorgers op dat moment te bereiken. Immers veel mantelzorgers komen bij de gemeente of het sociaal wijkteam voor hun naaste of zijn aanwezig bij het “keukentafelgesprek”. Op dat moment vinden ze het fijn als ook aan hen wordt gevraagd: “Hoe gaat het nu met u? Wat heeft u nodig?”. Vanuit de Wmo 2015 kan dan ook aan mantelzorgers een passende vorm van maatschappelijke ondersteuning worden geboden.

En jij? Werk je bij de gemeente, in een sociaal wijkteam of ben je zorgverlener? Ben je mantelzorger? Wat zou jij fijn vinden als ondersteuning?

Pilot over vermindering van dagbesteding bij zorgboerderijen

Het afgelopen jaar heb ik in het kader van het project Versterken Voorliggende Voorzieningen in de regio Zaanstreek Waterland vier pilots uitgevoerd. Een van die pilots was om te onderzoeken of het mogelijk was om mensen met een verstandelijke of psychische beperking meer te laten participeren als vrijwilliger en daarmee het aantal dagdelen dagbesteding te verminderen. De pilot werd uitgevoerd in samenwerking met de Stichting Landzijde, de overkoepelende organisatie van de zorgboerderijen in Noord-Holland.

De conclusie was dat het mogelijk is, maar alleen als de cliënt voldoende stabiel is en dan nog alleen met hele kleine stapjes, waardoor het een intensief en langdurig traject kan zijn. Lees hier de rapportage pilot algemene voorziening dagbesteding.

De Effectencalculator

Vorige week heb ik verteld over de MAEXchange, waarmee initiatieven hun waarde kunnen bepalen. Als vervolg daarop nu de Effectencalculator. Deze calculator is nog in ontwikkeling bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen, de HAN via een Wmo werkplaats. Met de Effectencalculator worden de effecten van interventies vanuit de Wmo en sociale wijkteams gemeten. Met een maatschappelijke prijslijst worden de maatschappelijke kosten en baten tegenover elkaar gezet. Er is ook een app waarmee leden van sociale wijkteams kunnen werken tijdens gesprekken met burgers.

De waarde van initiatieven is te bepalen!

Het bepalen van de waarde en het meetbaar maken van (de effecten van) buurtinitiatieven en welzijnswerk is altijd een lastig onderwerp. Kracht in Nederland heeft daarom de MAEXchange ontwikkeld, waarmee de waarde van initiatieven kan worden gemeten. Initiatieven vullen zelf een vragenlijst in, waarna een waardeweb verschijnt en er een profiel wordt aangemaakt. Dat profiel kan ook door anderen worden gewaardeerd, net als in een Facebook account. Fondsen en subsidiegevers hebben er ook wat aan, want als het profiel van het initiatief aansluit bij de doelstellingen en doelgroep, dan is het makkelijker om te beoordelen of er überhaupt geld beschikbaar kan worden gesteld. Een aantal fondsen denkt er al over na om het instrument te gaan gebruiken. Ars Donandi, een landelijk fonds, heeft inmiddels al geld uitgekeerd aan diverse initiatieven op basis van de waarde in de MAEXchange.

Op maandag 2 februari hebben we dit instrument besproken bij het Platform Aan de Zaan, een platform van buurtinitiatieven, in Zaandam. Het is nu voor de Zaanse initiatieven duidelijk geworden hoe de digitale vragenlijsten moeten worden ingevuld en hoe de waarde van hun initiatief wordt bepaald. De aanwezige fondsen waren ook enthousiast. Zie voor het verslag: http://www.platformaandezaan.nl/maex-change

Zo creëer je algemene voorzieningen voor jongeren met een beperking!

Voor MEE Noordwest-Holland en de gemeente Uitgeest heb ik een onderzoek gedaan naar sportdeelname door mensen met een beperking. Op 9 september 2014 heb ik hier al iets over geschreven.

Mensen die dat wilden konden hun gegevens invullen, dan werden ze voor cliëntondersteuning gebeld door een consulent van MEE. Zodoende kwamen we op het spoor van een groepje ouders, die graag activiteiten wilden voor hun kinderen, jongeren met een beperking. Tijdens de eerste bijeenkomst hebben we aan de jongeren gevraagd wat zij graag zouden willen. Dat was vooral disco/karaoke en koken. Vervolgens zijn we met deze activiteiten aan de slag gegaan en hebben daarvoor de Stichting Welzijn Castricum benaderd. De jongerenwerker was direct enthousiast.

Na een aantal voorbereidende sessies werd de disco gerealiseerd, in nauwe samenwerking tussen de ouders, het jongerenwerk en MEE. Aangezien MEE vooral een adviserende en ondersteunende rol had, werd de uiteindelijke uitvoering ter hand genomen door de ouders en het jongerenwerk.

En toen werd het spannend, want hoeveel deelnemers zouden er uiteindelijk komen?

Op 9 januari 2015 vond de eerste disco plaats. Daar kwamen maar liefst 36 jongeren met een beperking op af, een geweldig resultaat! Onder de bezielende leiding van DJ Mytrem vond een succesvolle dansavond plaats.

Iedere tweede vrijdagavond van de maand kunnen jongeren met een beperking in het Zienhouse in Uitgeest nu deelnemen aan de disco. De disco staat trouwens ook open voor jongeren zonder beperking, de bedoeling is dat er meer gezamenlijke activiteiten gaan plaatsvinden voor jongeren met en zonder een beperking.

Als deze activiteit eenmaal loopt, dan wordt verder gekeken naar de realisatie van een kookactiviteit, maar ook sportactiviteiten in samenwerking met FC Uitgeest, die al een G-team heeft.

* Fotograaf: DJ Mytrem, Mervyn Puhl

Een echte maatwerkvoorziening!

Zoals bekend, krijgt de hulp bij het huishouden in veel gemeenten een andere vorm. Zo ook in een gemeente waar ik werk, daar wordt de hulp bij het huishouden een zogenaamde algemene  voorziening. Dit betekent dat degenen die een pgb hadden, die binnenkort gaan verliezen, als de nieuwe regeling ingaat.

Daardoor kregen we te maken met een casus van een oude dame, waarvoor tijdelijk veel gewassen moet worden als gevolg van ziekte. De algemene voorziening is er alleen voor het schoonmaakwerk. Wassen en strijken hoort er niet bij, dat moet men zelf of met de lokale vrijwillige hulpdienst organiseren. Maar omdat het hier ging om wel heel veel wasgoed, moest een goede maatwerkoplossing worden gevonden.

Lokaal is een was- en strijkservice beschikbaar in het verzorgingshuis. Met het verzorgingshuis wordt nu afgesproken dat zij dagelijks de was ophalen en weer terugbrengen. De gemeente stelt daarvoor aan de oude dame een maatwerkvoorziening in de vorm van een financiële tegemoetkoming beschikbaar ter hoogte van het bedrag dat nodig is voor deze was- en strijkservice. Zodoende komen we in dialoog met de klant tot een echte voorziening op maat!

Eenzaamheid? Dit kun je doen!

Eenzaamheid?

Niet alleen in december, het hele jaar door voelen heel veel mensen zich eenzaam. Je voelt je vaak zo machteloos. Toch kun je heel wat doen. Om te beginnen kun je jouw cliënt de weg wijzen. Zodat de ander zelf de oplossing vindt die bij hem of haar past.

Een paar tips…

 1. Als je vermoedt dat er eenzaamheid in het spel is, maak het dan (voorzichtig) bespreekbaar. Iemand zal pas iets gaan ondernemen als ie het zelf als probleem ervaart.
 2. Als iemand zegt dat ie zich eenzaam voelt is dat ook zo. Al heeft ie nog zo veel contacten. En andersom:
 3. Als iemand zegt zich niet eenzaam te voelen, neem dat dan maar aan. Of het nu wel of niet waar is, iemand die het eigen probleem ontkent valt nauwelijks te helpen. Denk bovendien niet te snel dat iemand eenzaam is. Ieder mens is anders, vraag wat de ander zou willen.
 4. Denk niet dat ‘onder de mensen komen’ de oplossing is voor eenzaamheid. Vaak is het dat niet en helpt het mensen van de wal in de sloot. Dit gaat misschien tegen je intuïtie in, maar het is echt waar!
 5. Besef dat voor het blijvend aanpakken van eenzaamheid serieuze hulp moet komen.
 6. Zorg dat je weet waar iemand terecht kan die hulp bij eenzaamheid nodig heeft.
 7. Mensen die hun eigen oplossing vinden omarmen die vaak enthousiaster dan de jouwe… help ze die te vinden en
 8. Verwijs naar de website van het Eenzaamheid Informatie Centrum, met het gratis online programma.
 9. Eenzaamheid, zeker als die al langer duurt, vraagt om professionele hulp, vaak om veel tijd en veel geduld. Vraag niet te veel van jezelf. Of laat je bijscholen (Speciaal voor WMO-loket).
 10. Aandacht is altijd fijn, voor ieder mens. Jouw aandacht is goud waard.

Meer weten? www.eenzaamheidinfo.nl

Georganiseerde burenhulp is mogelijk!

Georganiseerde burenhulp is mogelijk!
Omdat we als burgers meer voor elkaar moeten gaan doen, worden er allerlei oplossingen bedacht om dat te realiseren. Verschillende websites en diensten worden ontwikkeld, zoals Zorgvoorelkaar.com, Croqqer, Wehelpen.nl en BUUV.nu. De een is meer gericht op zorg, de andere meer op welzijn. Hoewel er in Nederland wordt geroepen dat er al zoveel vrijwilligerswerk gedaan wordt (dat is waar) en dat er toch echt niet meer vrijwilligerswerk van mensen kan worden verwacht, blijkt dat er door dit soort activiteiten steeds weer nieuwe vrijwilligersgroepen worden aangeboord. De vrijwilligersmarktplaatsen spreken voornamelijk aan omdat er geen structurele inzet van mensen wordt verwacht, maar er per klus kan worden gereageerd. Mensen hebben wel een druk leven, maar zijn best bereid nog af en toe wat voor elkaar te doen. Lees verder Georganiseerde burenhulp is mogelijk!